Preview Mode Links will not work in preview mode

Stockholmsidrotten's podcast


Stockholmsidrottens podcast tar upp ämnen som berör allt från barnens idrott till idrottspolitiska frågor i Stockholmsdistriktet och utbildningsfrågor.

 

Oct 23, 2014

Snuskgubbar, pervon och peddosar! Så kan det låta när barn pratar om vuxna som gör idrottsmiljön otrygg och skrämmande. Att förebygga sexuella kränkningar och övergrepp behöver inte vara svårt även om ämnet är svårt. Helen Alpstig och Rikard Ambumsgård MUCF samtalar om gråzon, gränsfall och glasklart och arbetet med www.granser.nu där information och kunskap samlats som stöd för föreningslivet.